Hyppää sisältöön
Rekisteröidy
Kirjaudu

Tule mukaan

Vastaanota vertaistukea ja viestejä. Voit pitää omaa henkilökohtaista päiväkirjaa.

Rekisteröidy
Pillereitä

Lääkitys

Lääkehoidon aloittaminen edellyttää aina lääkärillä käyntiä. Näin voidaan varmistua siitä, että lääke on sopiva lopettajalle. Samalla lääkäri voi tukea tupakoinnin lopettamista, sekä antaa tietoa lääkkeen oikeasta käytöstä, annostelusta ja yhteensopivuudesta. Alkoholin käyttöä on syytä välttää lääkityksen aikana.

Bupropioni  |  Nortriptyliini  |  Varenikliini  |  Lue lisää

Bupropioni

Bupropioni on tehokas vieroituslääke, joka on avuksi tupakoinnin lopettamisessa yhdessä muiden tukitoimien kanssa.

Vaikutustapa

Bupropionin vaikuttaa aivojen välittäjäaineiden (dopamiini, noradrenaliini) aineenvaihduntaan, ja sitä kautta vähentää tupakanhimoa sekä lievittää muita vieroitusoireita. Käyttö lisää onnistumisen mahdollisuutta tupakoinnin lopettamisessa.

Annostus

Lääkettä käytetään lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä hoito aloitetaan 1 lääkeannoksella vuorokaudessa tupakoinnin vielä jatkuessa, ja annosta nostetaan 2 tablettiin päivässä noin viikon kuluttua aloittamisesta. Hoito kestää tavallisesti 7-9 viikkoa.

Yleisimmät haittavaikutukset

Yleisin bupropionin aiheuttama haittavaikutus on unettomuus, erityisesti jos annos otetaan myöhään illalla. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat erilaiset vatsaoireet kuten pahoinvointi, oksentelu, ummetus ja mahakivut. Lisäksi käyttäjillä voi esiintyä suun kuivumista, vapinaa, keskittymisvaikeuksia, päänsärkyä, huimausta, ihottumaa, kutinaa, makuhäiriöitä ja hikoilua.

Jos bupropionihoidon aikana esiintyy itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Nortriptyliini

Nortriptyliini on lääke, jolla on useampia käyttötarkoituksia. Sitä käytetään myös tupakasta vieroitukseen.

Vaikutustapa

Nortriptyliini kuuluu trisyklisiin masennuslääkkeisiin, jotka korjaavat aivojen kemiallisen tasapainon häiriöitä ja kohottavat alentunutta mielialaa. Nortriptyliini on todettu tehokkaaksi vieroituslääkkeeksi. Käyttö lisää onnistumisen mahdollisuutta tupakoinnin lopettamisessa.

Annostus

Lääkettä käytetään lääkärin ohjeen mukaan. Nortriptyliinin tavallinen käyttöaika on 12 viikkoa. Tabletit niellään runsaan nesteen kera, mieluummin aterian yhteydessä.

Yleisimmät haittavaikutukset

Nortriptyliini voi etenkin käytön alkuvaiheessa väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa heikkenee. Lääke voi myös lisätä hikoilua, aiheuttaa vapinaa, huimausta, päänsärkyä, suun kuivuutta, ummetusta, pahoinvointia ja sydämen tykytystä.

Jos nortriptyliinihoidon aikana esiintyy itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Varenikliini

Varenikliini on ensimmäinen varta vasten tupakoinnin lopettamisen tukemiseen kehitetty vieroituslääke.

Vaikutustapa

Nikotiinilla on keskeinen merkitys tupakkariippuvuuden synnyssä. Varenikliini estää nikotiinin vaikutuksia aivoissa, lievittää vieroitusoireita sekä vähentää tupakanhimoa ja tupakoinnin tuottamaa mielihyvää. Lääkkeen käyttö lisää onnistumisen mahdollisuutta.

Annostus

Lääkettä käytetään lääkärin ohjeen mukaan. Lääkehoito aloitetaan 1–2 viikkoa ennen tupakanpolton lopettamista, ja annosta nostetaan asteittain. Varenikliinihoito kestää 12 viikkoa ja sitä voidaan jatkaa tarvittaessa vielä toisella 12 viikon ajanjaksolla.

Lääkehoitojen yhdistäminen vieroituksessa.

Varenikliini ja nrt-lääke yhdessä. Nikotiinilaastarihoito liitettynä varenikliiniin ilmeisesti parantaa tupakasta vieroituksen tulosta, jos nikotiinilaastarihoito aloitetaan 2 viikkoa ennen lopetuspäivää.

Yleisimmät haittavaikutukset

Tupakoinnin lopetukseen liittyy usein erilaisia vieroitusoireita, kuten ärtyisyyttä ja unihäiriöitä. Niitä voi olla vaikea erottaa lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista. Tyypillisin haittavaikutus varenikliinin käytön yhteydessä on pahoinvointi, joka yleensä lievittyy runsaan viikon kuluessa. Muita tavallisimpia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, päänsärky, unettomuus ja poikkeavat unet.

Jos varenikliinihoidon aikana esiintyy käyttäytymismuutoksia, kiihtyneisyyttä, masennusta, itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Tietoa Pfizerin lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Lue lisää vieroituslääkkeistä Terveyskirjaston sivuilta. 
Tupakasta vieroittamisen lääkehoitojen hyödyt ja haitat Potilaan Lääkärilehti.