Hyppää sisältöön
Rekisteröidy
Kirjaudu

Tule mukaan

Vastaanota vertaistukea ja viestejä. Voit pitää omaa henkilökohtaista päiväkirjaa.

Rekisteröidy

Keskustelupalstan rekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

2.1.2018

Rekisterinpitäjä
Hengitysliitto ry

Yhteystiedot:
Hengitysliitto ry
Oltermannintie 8
PL 40
00621 HELSINKI
puh. 020 757 5000

Rekisterin nimi

Stumppi.fi-keskustelupalstan osallistujarekisteri

Yhteyshenkilö

stumppi-työryhmä
Hengitysliitto ry
PL 40
00621 HELSINKI
puh. 020 757 5000, stumppi.tyoryhma@hengitysliitto.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Stumppi.fi -keskustelupalstan osallistujarekisterin pääkäyttötarkoitus on osallistujien rekisteröinti. Keskustelupalstan keskusteluja voidaan käyttää anonyymisti tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten. Lisäksi keskustelupalstan sisältöjä voidaan anonyymisti lainata Hengitysliiton viestinnässä. Lainauksia voidaan käyttää suorina sitaatteina, sitaatteja voidaan myös editoida ja tiivistää. Rekisteriä voidaan hyödyntää Hengitysliiton Stumppi.fi-palveluun liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa. Stumppi.fi -sivustolle rekisteröinti mahdollistaa Stumppi.fi-palvelun keskustelupalstan ja henkilökohtaisten työkalujen kuten päiväkirjan käytön. Uutiskirjeen tilaamisesta on omat rekisteriselosteensa. Uutiskirjeen tilaus ei ole toistaiseksi käytössä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ovat Stumppi.fi-keskustelupalstan osallistujaksi rekisteröityjen yksityishenkilöiden etu- ja sukunimitiedot, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja postinumero. Käyttäjä itse päättää, mitä henkilötietoa hän itse tuottaa rekisteröinnin takana oleviin henkilökohtaisiin työkaluihinsa: tietoja savuttomuudesta, tupakoinnin lopettamisesta, poltettujen savukkeiden määrästä tai säästetyistä rahasummista. Lisäksi käyttäjä itse vastaa ja päättää siitä sisällöstä, mitä hän tuottaa päiväkirjaansa Stumppi.fi-palvelussa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot on saatu henkilöiltä itseltään. Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella Stumppi.fi-palvelussa. Henkilötietoja ei päivitetä Hengitysliiton toimesta, käyttäjä vastaa itse omien tietojensa ajantasaisuudesta ja niiden lisäämisestä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Henkilötietoja ei arkistoida. Henkilö voi itse pyytää sähköpostilla oman käyttäjätilinsä poistamista järjestelmästä. Käyttäjätilit, joita ei ole käytetty 12 kuukauteen, voidaan poistaa rekisterin ylläpitäjän toimesta järjestelmästä automaattisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto syntyy, jos rekisteri joudutaan tiedonsiirron yhteydessä tulostamaan manuaaliseksi back-up tiedostoksi. Manuaalinen aineisto hävitetään rekisterin siirron jälkeen tietosuojamateriaalin edellyttämällä käsittelytavalla.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Rekisteriä ylläpidetään Stumppi.fi-palvelua varten hankitussa palvelinympäristössä ja verkkoalustalla, jotka ovat tietoturva-suojausten alaisia. Rekisteriin pääsevät vain työtekijät, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolaki 26 §: Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Hengitysliiton rekisteriyhteyshenkilölle. Tarkastaminen on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Henkilötietolaki 30 §: Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, puhelin- tai sähköistä markkinointia varten.