Hyppää sisältöön
Rekisteröidy
Kirjaudu

Tule mukaan

Vastaanota vertaistukea ja viestejä. Voit pitää omaa henkilökohtaista päiväkirjaa.

Rekisteröidy

Tupakantumppi ei kuulu sadevesikaivoon – Porvoo mukana Mahanpuruja muovista -kampanjassa

POR­VOO Por­voon ka­tu­ku­vaan on il­mes­ty­nyt sa­de­ve­si­kai­vo­jen kan­sien ym­pä­ril­le Ma­han­pu­ru­ja muo­vis­ta -tar­ro­ja. Ky­sees­sä on Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry:n kam­pan­ja, jol­la he­rä­tel­lään ih­mi­siä ym­mär­tä­mään, et­tä muo­vi ei kuu­lu ve­sis­töi­hin.

– Ih­mi­set ei­vät eh­kä tule aja­tel­leek­si, et­tä tu­pa­kan filt­te­ri on suu­rim­mak­si osak­si muo­via, Por­voon kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Mik­ko Kau­nis­to to­te­aa.

– Hu­le­ve­det joh­de­taan lä­hes kaik­ki­al­la suo­raan puh­dis­ta­mat­ta lä­him­pään ve­sis­töön. Sik­si ei ole­kaan mi­kään yl­lä­tys, et­tä tu­pa­kan­tump­pi on maa­il­man ta­val­li­sin me­ri­ros­ka, Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry:n pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Jut­ta Vuo­la­mo ker­too.

Lue lisää: Itäväylä.fi