Sairauspoissaoloja kertyy etenkin niille työntekijöille, joilla on useita epäterveelliseksi laskettavia elintapoja, mistä kertyy työnantajalle iso lasku, kertoo tuore tutkimus.

Helsingin yliopisto on tutkinut 17 vuoden ajan Helsingin kaupungin työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista.

 

Elintapoja selvitettiin kyselytutkimuksella, jonka tietoja yhdistettiin rekisteritietoihin sairauspoissaoloista ja palkoista. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi lähes 9000 henkeä, mutta vuosien mittaan vastaajia tippui jonkin verran pois. Vastaajat olivat lähtötilanteessa 40–60-vuotiaita.

Eniten kaupungille kertyy kuluja tupakoivista, eli 10 vuodessa lähes 2400 euron lisäkustannus lyhyistä eli alle 10 päivän sairauspoissaoloista. Suhteutettuna Helsingin kaupungin työntekijöiden lukumäärään tämä tarkoittaa noin 19 miljoonaa euroa 10 vuodessa.

Lue lisää: Talouselämä.fi